Frukostmöte Räddningstjänstens roll i byggprocessen

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i nära samarbete med Boverket tagit fram en vägledning gällande räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen. Huvudförfattaren Caroline Bernelius Cronsioe gick igenom valda delar och förde en dialog kring dessa. Vägledningen beskriver hur en god samverkan i byggprocessen kan se ut. En mycket intressent del var dialogen kring vem som är mest lämpad att driva krav på åtgärder om något fel upptäcks i förvaltningsskedet. Detta kan antingen ske genom byggprocessen eller med stöd av LSO. Ett drygt 30 tal intresserade och engagerade deltagare närvarade.

Utskottsordförande
Ola Carlén, Brandkåren Attunda

Nedan kan Carolines presentation laddas hem:
Rtj roll i lov- och byggprocessen – SBB 2018-09

Vägledningen kan ni hitta på MSB:s hemsida här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *