INBJUDAN TILL ERFARENHETSÅTERFÖRING EFTER SKOGSBRÄNDERNA 2018

Föreningen Sveriges brandbefäls regionförening Stockholm-Gotland och Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in till ett erfarenhetsåterföringstillfälle efter sommarens skogsbränder.

Skogsbränderna som inträffade i Sverige blev en nationell angelägenhet. Många av Sveriges brandbefäl däribland vi ifrån Stockholm-Gotlandsregionen deltog i släckningsarbetet på ett eller annat sätt. Här har du chansen att få ta del av några av dessa erfarenheter!

Tid:                 Torsdag 27 september, klockan 15:30 till 18:40
Plats:              Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm

Program

15:30-16:00    Eftermiddagskaffe serveras

16:00-16:20    Inledning samt länsstyrelsens övertagande av räddningstjänsten i Gävleborgs län. Patrik Åhnberg, Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm

16:20-16:40    Stabsarbete i Sveg – grunden till en lyckad räddningsinsats och finbesök. Peter Bergström, Utvecklingsledare, Storstockholms brandförsvar

16:40-17:00    Släckningsarbete i Ljusdal – hur släckningsarbetet fungerade ute i röken. Marcus Horn, Gruppledare/Styrkeledare, Brandkåren Attunda

17:00-17:20    Paus

17:20-17:40    Räddningsinsatsen vid Trängslet och Älvdalens skjutfält – samverkan, kommunikation och bombningen med Jas 39 Gripen. Torsten Kjell, fd insatsledare Södertörns brandförsvarsförbund

17:40-18:00    Samarbete över nationsgränser – erfarenheter som liaison officer med de franska brandmännen. Johan Blomme, Brandingenjör/Yttre befäl L2/Samordnare intern utbildning Brandkåren Attunda och from 2018-09-01 -2018-12-15 nationell samordnare operativ rtj på MSB.

18:00-18:20    Arbetet på MSB – nationell samordning av de internationella och nationella resurserna. Peter Arnevall, Räddningschef, Storstockholms brandförsvar

18:20-18:40    Frågestund och avslut

Anmälan till Mats Kumblad, sista anmälningsdag 2018-09-21.
Mats.Kumblad@brandkaren-attunda.se, tel. 070-4210348.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *