Bli medlem

Funderar du på att bli medlem? Bra! Du kan bli medlem om du har genomgått MSB:s (eller motsvarande) utbildning för myndighetsutövning enligt lag om skydd mot olyckor.
Det vill säga både om du är brandbefäl, brandingenjör eller brandinspektör.
Du kan även bli medlem om du kan tillföra vår regionala förening eller riksförbundets verksamhet med lärdomar och erfarenheter ifrån näringslivet.

För att bli medlem fyller du i blanketten på riksförbundets hemsida http://www.brandbefal.se/medlemsreg.asp.
Medlemsavgiften är 250:- i vår regionala förening, i medlemsavgiften ingår möjligheten att delta på våra medlemsmöten samt att du får tidningen Räddningsledaren hemskickad till dig fyra gånger per år. Du har även möjlighet att påverka utvecklingen inom området samhällsskydd och beredskap genom att delta för SBB:s räkning i olika expert- och referensgrupper.

Föreningen Sveriges brandbefäl är ett av de största brandbefälsförbunden i Europa och genom våra kontakter har du tillgång till ett värdefullt nätverk, nationellt och internationellt.

Är du redan medlem i en annan regions lokala förening och är intresserad av att få nyhetsbrev och delta på våra medlemsmöten kontakta då oss gärna så ordnar vi det!