Styrelse

Regionsföreningens styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande:
Lina Holgersson, Länsstyrelsen

Vice ordförande:
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar

Kassör:
Gunnar Neselius, Storstockholms brandförsvar

Sekreterare:
Minna Bodin, MSB

Styrelseledamot:
Anders Markus, räddningstjänsten Norrtälje kommun
Mikael Lundh, Storstockholms brandförsvar

Suppleant:
Anders Klarström, SOS Alarm AB
Emil Egeltoft, Brandtec AB
Susanne Hessler, Brandskyddsföreningen
Lars Anderman, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland

Utskottsordföranden
Ledarskap: Ola Mårtensson, IRL ledarskap
Operativ räddningstjänst: Erik Elvermark, räddningstjänsten Norrtälje kommun
Plan och bygg: Ola Carlén, Brandkåren Attunda
Senior: Kjell Ericsson, pensionär