Styrelse

Regionsföreningens styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande:
Lars Anderman, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Vice ordförande:
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar

Kassör:
Gunnar Neselius, Storstockholms brandförsvar

Sekreterare:
Lina Holgersson, Storstockholms brandförsvar

Styrelseledamöter och suppleanter:
Anders Ahlström, MSB
Anders Klarström, SOS Alarm AB
Emil Ringh, Södertörns brandförsvarsförbund
Mats Kumblad, Brandkåren Attunda
Mikael Lundh, Storstockholms brandförsvar
Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland
Susanne Hessler, Brandskyddsföreningen
Torwald Snickars, Länsstyrelsen
Victoria Luoma, Södertörns brandförsvarsförbund

Utskottsordföranden:
Ledarskap: Gunnar Hansson, Södertörns brandförsvarsförbund
Operativ räddningstjänst: vakant
Plan och bygg: Ola Carlén, Storstockholms brandförsvar
Senior: Kent Loremark och Lars Hjelmberg, pensionärer