Styrelse

Regionsföreningens styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande:
Magnus Wallin, Norrtälje kommun

Vice ordförande:
Victoria Luoma, Södertörns brandförsvarsförbund

Kassör:
Gunnar Neselius, Storstockholms brandförsvar

Sekreterare:
Lina Holgersson, Storstockholms brandförsvar

Styrelseledamöter och suppleanter:
Lars Anderman, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Anders Ahlström, MSB
Anders Klarström, SOS Alarm AB
Emil Ringh, Södertörns brandförsvarsförbund
Mats Kumblad, Brandkåren Attunda
Mikael Lundh, Storstockholms brandförsvar
Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland
Susanne Hessler, Brandskyddsföreningen
Torwald Snickars, Länsstyrelsen

Adjungerad:
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar

Utskottsordföranden:
Ledarskap: Gunnar Hansson, Södertörns brandförsvarsförbund
Operativ räddningstjänst: vakant
Plan och bygg: Victoria Luoma, Södertörns brandförsvarsförbund
Senior:  Lars Hjelmberg, pensionärer