Styrelse

Regionsföreningens styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande:
Lars Anderman, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Vice ordförande:
Anders Markus, Storstockholms brandförsvar

Kassör:
Gunnar Neselius, Storstockholms brandförsvar

Sekreterare:
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar

Styrelseledamot:
Mikael Lundh, Storstockholms brandförsvar
Emil Egeltoft, Brandtec AB
Torwald Snickars, Länsstyrelsen

Suppleant:
Anders Klarström, SOS Alarm AB
Susanne Hessler, Brandskyddsföreningen
Lina Holgersson, Länsstyrelsen
Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland
Mats Kumblad, Brandkåren Attunda
Emil Ringh, Södertörns Brandförsvarsförbund

Utskottsordföranden:
Ledarskap: Gunnar Hansson, Södertörns brandförsvarsförbund
Operativ räddningstjänst: vakant
Plan och bygg: Ola Carlén, Brandkåren Attunda
Senior: Kjell Ericsson, pensionär