Presentation av MSB:s framtidsstudie i samband med årsmöte 6 april 2017

I samband med att vår förening har årsmöte den 6 april så har vi bjudit in Sandra Danielsson från MSB att presentera det arbete hon har gjort med ”Framtidsstudie år 2030 – samhällsutveckling inom krisberedskap med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation”

Fokus läggs på den kommunala räddningstjänstens framtid och utmaningar fram till år 2030

Frågeställningarna som besvaras i framtidsstudien är:
  1. Vilka är de mest karaktäristiska utmaningarna inom krisberedskapsområdet i framtiden? Drivkrafter, samhällstrender och branschtrender?
  2. Vilka aktörer kommer att bli nyckelaktörer och varför?
  3. Vad innebär punkt 1 för konsekvenser för de kommunala räddningstjänstorganisationerna? Hur kommer den kommunala räddningstjänstorganisationens roll se ut?
  4. Vilka är de största utmaningarna för kommunal räddningstjänstorganisation?
  5. Vilka är framgångsfaktorerna för den kommunala räddningstjänstorganisationen i framtiden?
  6. Vilken förmåga behöver räddningstjänstpersonalen ha (med hänsyn taget till de lokala förhållandena)?
  7. Vilka krav och förväntningar ställer svaren i punkt 3-6 på framtida kompetensbehov och kompetensutveckling för svensk räddningstjänst?
  8. Vilka är framgångsfaktorerna för att utveckla förmågan inom räddningstjänstområdet hos aktörerna?

För mer information om tid, plats, anmälan och årsmötet se på sidan Årsmöte med presentation av MSB:s framtidsstudie

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *