Presentationer från erfarenhetsdagen efter sommarens skogsbränder.

Torsdag den 27 september hade Föreningen Sveriges brandbefäls regionförening Stockholm-Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län ett erfarenhetstillfälle efter sommarens skogsbränder. Skogsbränderna som inträffade i Sverige blev en nationell angelägenhet. Många av Sveriges brandbefäl däribland vi ifrån Stockholm-Gotlandsregionen deltog i släckningsarbetet på ett eller annat sätt. Missade du detta tillfälle så kan du se delar av presentationerna här.

Inledning samt länsstyrelsens övertagande av räddningstjänsten i Gävleborgs län. Patrik Åhnberg, Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm

Stabsarbete i Sveg – grunden till en lyckad räddningsinsats och finbesök. Peter Bergström, Utvecklingsledare, Storstockholms brandförsvar

Släckningsarbete i Ljusdal – hur släckningsarbetet fungerade ute i röken. Marcus Horn, Gruppledare/Styrkeledare, Brandkåren Attunda

Räddningsinsatsen vid Trängslet och Älvdalens skjutfält – samverkan, kommunikation och bombningen med Jas 39 Gripen. Torsten Kjell, fd insatsledare Södertörns brandförsvarsförbund

Samarbete över nationsgränser – erfarenheter som liaison officer med de franska brandmännen. Johan Blomme, Brandingenjör/Yttre befäl L2/Samordnare intern utbildning Brandkåren Attunda och from 2018-09-01 -2018-12-15 nationell samordnare operativ rtj på MSB.

Arbetet på MSB – nationell samordning av de internationella och nationella resurserna. Peter Arnevall, Räddningschef, Storstockholms brandförsvar

Tusen tack, alla förläsare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *