Utbildningshalvdag 21 april 2017

Under förmiddagen kommer fyra olika vindsbränder presenteras med erfarenheter och lärdomar som kan göra oss effektivare och minska skadorna vid liknande bränder. Fastighetsägaren till en av vindsbränderna kommer att berätta om deras efterarbete och konsekvenserna efter branden. Vi får även ta del av generella erfarenheter från vindsbränder av restvärdesledare.

Programpunkter

08:15-08:45 Förmiddagskaffebuffé serveras
08:45-09:00 Inledning från regionföreningen
09:00-09:30 Vindsbranden på Konsthögskolan, Skeppsholmen
Anders Palm, vakthavande brandingenjör, Storstockholms brandförsvar
09:30-10:00 Vindsbrand på Råbystigen, Upplands-Bro och Vindsbrand på Kavallerigatan, Upplands Väsby
Robert Nilsson, yttrebefäl, samordnare olycksutredning, Brandkåren Attunda och restvärdeledare, Brandskyddsföreningen
10:00-10:15 Paus
10:15-10:45 Vindsbrand på Oslogatan, Husby, Stockholm
Anders Öberg, vakthavande brandingenjör och Johan Stonegård olycksutredare, Storstockholms brandförsvar
10:45-11:15 Detta har hänt sedan branden på Oslogatan, Husby, Stockholm
Bo Strömvall, Säkerhetschef, AB Svenska bostäder
11:15-11:45 Generella erfarenheter för att minska bland annat vattenskadorna vid vindsbränder
Tony Kullman, Restvärdeledare, Regionansvarig Stockholm och Gotlands län, Brandskyddsföreningen
11:45-12:00 Avslut från regionföreningen

 Välkommen