Presentationer från utbildningshalvdagen

Här finns presentationerna från vår uppskattade utbildningshalvdag!

Tack för ert deltagande!

Inledning utbildningshalvdag SBB Sthlm 21 april 2017
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar och Lars Anderman,  Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Vindsbranden på Konsthögskolan, Skeppsholmen Anders Palm, vakthavande brandingenjör, Storstockholms brandförsvar
Vindsbrand på Råbystigen, Upplands-Bro och Vindsbrand på Kavallerigatan, Upplands Väsby Robert Nilsson, yttrebefäl, samordnare olycksutredning, Brandkåren Attunda och restvärdeledare, Brandskyddsföreningen
Vindsbrand på Oslogatan, Husby, Stockholm Anders Öberg, vakthavande brandingenjör och Johan Stonegård olycksutredare, Storstockholms brandförsvar
Detta har hänt sedan branden på Oslogatan, Husby, Stockholm Bo Strömvall, Säkerhetschef, AB Svenska bostäder
Generella erfarenheter för att minska bland annat vattenskadorna vid vindsbränder Tony Kullman, Restvärdeledare, Regionansvarig Stockholm och Gotlands län, Brandskyddsföreningen