Erfarenhetsåterföring efter 7 april

Föreningen Sveriges brandbefäls regionförening Stockholm-Gotland bjuder in till en erfarenhetsåterföringsdag efter terrorattacken 7 april.

Terrorattacken 7 april lamslog stora delar av Stockholm och besvarades med en kärleksmanifestation. Att ett terrorattentat som orsakade dödsfall skulle inträffa i Sverige ansåg man bara var en tidsfråga och redan 2010 hade det kunnat bli en verklighet. Vilka erfarenheter finns det nu från 7 april och hur kan Sveriges räddningstjänster förbereda sig? Frågan är inte bara NÄR det inträffar igen utan även VAR?

Programpunkter

Förmiddagsfika och registrering

Inledning från regionföreningen

Storstockholms brandförsvar arbete före och efter terrorattacken 7 april
Svante Borg, Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar

Erfarenheter ifrån skadeplatsen, vilka beslut togs och på vilka grunder
Ulf Leijon, skadeplatschef, Storstockholms brandförsvar

Övergripande operativ ledning
Tomas Strandman, Räddningschef i beredskap, Storstockholms brandförsvar

Lunch

Inledande 112-arbete, SOS Alarms arbete med krisberedskapsfrågor vid händelsen
Sophie Abrahamsson, Krisberedskapssamordnare, SOS Alarm

Myndighetssamverkan på regional nivå
Ola Slettenmark, Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen

Utvärderingen av arbetet vid räddningsinsatsen
Torbjörn Engelkes, Forskare och lärare, Överstelöjtnant, Försvarshögskolan

Eftermiddagsfika

Europeiskt expertutbyte kring terrorhot
Per Björkman, Verksamhetsstrateg, Räddningstjänsten SYD

Var händer nästa terrorattack och hur förbereder vi oss?
Hans Brun, Senior analytiker, Försvarshögskolan

Avslut från regionföreningen

 Tack för ert deltagande!