Presentationer från erfarenhetsåterföringsdagen

Här finns några av presentationerna från vår uppskattade erfarenhetsåterföringsdag!

Tack för ert deltagande!

Inledning erfarenhetsåterföringsdag 26 oktober 2017
Nina Bergström, Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar arbete före och efter
Svante Borg, Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar
Inledande 112-arbete, SOS Alarms arbete med krisberedskapsfrågor vid händelsen
Sophie Abrahamsson, Krisberedskapssamordnare, SOS Alarm
Utvärderingen av arbetet vid räddningsinsatsen
Torbjörn Engelkes, Forskare och lärare, Överstelöjtnant, Försvarshögskolan