Hur ser vi på skum, vilka är riskerna och finns det alternativ?

Länsstyrelsen Stockholm och föreningen Sveriges brandbefäl bjuder in till seminariet: Hur ser vi på skum, vilka är riskerna och finns det alternativ?

Datum: 7 november
Tid: 09:00 – 15:30
Plats: Filstaden, Hötorget, Stockholm

Sista anmälningsdag 25 oktober

Vår gemensamma uppgift är att arbeta för ett hållbart samhälle där vi förebygga och minimera konsekvensen för människor, miljö och egendom som drabbas av brand och andra olyckor.

  • Kan man som befäl förväntas göra en risk- och konsekvensanalys vid val av släckmetod och användning av skum?
  • Vilka är riskerna och finns det alternativ?

Räddningstjänsten och kommunerna skall verka för en god miljö, fri från föroreningar för nuvarande och kommande generationer samt effektivt använda våra resurser där de globala målen och Agenda 2030 är vägledande. Vår uppgift är att ständigt arbeta för att minska vår miljö och klimatpåverkan genom medvetna och noggranna val av produkter och leverantörer. Vid räddningsinsatser förväntas vi aktivt verka för att skydda miljön och minimera föroreningar genom medvetna metod- och teknikval. Frågan man kan ställa sig – klarar räddningstjänsterna detta?

Seminariet kommer att behandla frågor om hur man minimera risker för negativ påverkan på miljön beroende på vilka metodval och släckmedel som används vid släckinsatser. Man kommer även att beskriva de senaste forskningsrönen samt få ta del av erfarenheter från släckinsatser. Finns det effektiva och hållbara alternativ inför framtiden?

Seminariet inleds med registrering samt kaffe och smörgås från klockan 09.00. Programmet börjar vid 10.00. Vi ser fram emot en intensiv, spännande och kunskapsgivande dag med er!

Program för dagen hittar du här.

Praktisk information
Primär målgrupp för seminariet är operativa befäl från räddningstjänsten, kommunal miljöhandläggare, restvärdesledare, förtroendevalda och tillsynsansvariga vid länsstyrelserna.

Anmälning gör du på Länsstyrelsen sida

Kontakt
Torwald Snickars
Sakkunnig LSO
E-post till Torwald Snickars
Telefon 010-223 15 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *