Om oss

Föreningen Sveriges brandbefäls vision är

”Svenskt brandbefäl, främst inom samhällsskydd och beredskap”

Visionens avsikt:

  • Brandbefälet skall på kommunal nivå leda och samordna verksamheten inom Samhällsskydd och Beredskap.
  • Det skall ske inom alla fyra skeden Förebygga – Förbereda – Hantera – Följa upp.
  • SBB skall vara en framträdande organisation som aktivt följer och påverkar utvecklingen inom området Samhällsskydd och Beredskap.

Vi inom den regionala föreningen strävar efter att skapa intressanta och utvecklande medlemsmöten för våra medlemmar.
Ta kontakt med oss om du har några frågor.