Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Föreningen Sveriges Brandbefäl, regionförening Stockholm-Gotland
c/o Storstockholms brandförsvar
Mikael Lundh
Box 1328, 111 83 STOCKHOLM
Telefon: 08-454 88 57
Mobil: 070-372 62 64
Plusgiro 20 72 35-3
E-post: info@brandbefal-stockholmgotland.se