Föreläsare

test

Anders Palm jobbar sedan 2004 som vakthavande brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar. Han har fram till nyligen haft en roll som utvecklingsledare där han tittat på hur SSBF kan utveckla sin förmåga att verka vid stora och komplexa räddningsinsatser. För närvarande jobbar han som enhetschef på enheten ledning. Anders kommer att berätta om förra årets brand i konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

 

Robert Nilsson arbetar vid Brandkåren Attunda som Yttre befäl och Samordnare olycksutredning. Till vardags jobbar han med de händelser där räddningstjänsten assisterar rättsväsendet med brandplatsundersökningar och sakkunnigutlåtanden men även med interna insats- och olycksutredningar. Robert arbetar även som Restvärdeledare i Stockholm och idag ska han redogöra för två vindsbränder under 2016 och de iakttagelser han gjort avseende skador-kostnader, insatstekniska/-taktiska förbättringsmöjligheter och behovet av samverkan med kommuner och andra aktörer under insatserna.

 

 

Anders Öberg vakthavande brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar.

 

 

 

Johan är utbildad brandingenjör och läste utbildningen på LTU, Luleå Tekniska Universitet. Efter det gick han den så kallade RUB:en, påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, på MSB:s skola i Revinge. Johan har tidigare jobbat på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun och har sedan oktober varit anställd på Storstockholms brandförsvar, SSBF, där hans huvudsakliga arbetsuppgifter är inom byggnadstekniskt brandskydd, riskhantering, fysisk planering och infrastruktur.

 

 

Bo Strömvall är säkerhetschef på Svenska Bostäder. Säkerhetsarbetet har ett fokus på trygghet för hyresgäster, medarbetare och entreprenörer som vistas i fastigheter och närområden som Svenska Bostäder har ansvar för. I arbetet ingår såväl hårda som mjuka. Bo tillhör organisatoriskt förvaltningsstaben och sitter Svenska Bostäders Krisledningsgrupp

 

 

Tony Kullman, Restvärdeledare, Regionansvarig Stockholm och Gotlands län, Brandskyddsföreningen